sjaal.jpg

Webshop.

Onderstaande artikelen zijn enkel voor onze clubleden bestemd
Om te bestellen stuur u een email naar info@motorvrienden.com

 
De shop van MTC Motorvrienden 50+ met maatschappelijke zetel te 8902 Voormezele, Ruuschaartstraat 38, biedt hun leden de mogelijkheid om de producten uit de shop online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een lid van MTC Motorvrienden 50+
Bij het plaatsen van een bestelling aanvaard het lid van MTC Motorvrienden 50+ onderstaande voorwaarden waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van het lid worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MTC Motorvrienden 50+ aanvaard zijn.

Artikel 1: Prijs.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en vrij van BTW.
Alle artikelen worden opgehaald te 8902 Voormezele, Ruuschaartstraat 38, of  te Aalter Café 't Brouwershuys Markt 10.
Bij verzending worden kosten aangerekend. Deze worden vermeld in de mail die je ontvangt na bestelling.

Artikel 2: Aanbod

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is, is MTC Motorvrienden 50+ in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 

Wanneer het clublid specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij het clublid om vooraf contact op te nemen met onze verkoopsdienst op info@motorvrienden.com

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MTC Motorvrienden 50+.
Motorvrienden 50+ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 3: aankopen

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door het clublid, de exclusieve eigendom van MTC Motorvrienden 50+.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door het clublid, de exclusieve eigendom van MTC Motorvrienden 50+.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor clubleden die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MTC Motorvrienden 50+.

Het clublid heeft het recht om binnen een termijn van 7 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 7 kalenderdagen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet het clublid MTC Motorvrienden 50+ , Ruuschaartstraat 38, 8902 Voormezele, info@motorvrienden.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet het clublid zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van MTC Motorvrienden 50+ is bereikbaar op het telefoonnummer +32 497440415, via e-mail op info@motorvrienden.com of per post op het volgende adres Ruuschaartstraat 38, 8902 Voormezele. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 
  • YouTube MTC Motorvrienden 50+
  • Motorvrienden 50+
  • Instagram motorvrienden 50+